Λογότυπο

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ως Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για ισότιμη και καλύρερη εξυπηρέτηση των Δημοτών μας.

Και το 2022 η υποβολή αιτήσεων των γονέων για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας πλατφόρμας ώστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο.

Αίτηση Εγγραφής